Kleiput Egem

Een uitzonderlijk rijke Eoceen vindplaats

Voor meer foto’s van Egem fossielen, klik op een foto en in volgend scherm kies rechts bij categorieën : Egem ( of kies een van onze andere categorieën met foto’s )

Wat zijn fossielen ?

• Overblijfselen van planten en dieren die lang geleden ( >10.000 j. ) zijn gestorven en zeer uitzonderlijk in de aardkorst geconserveerd zijn gebleven.( niet altijd versteend )
• Een fossiel kan origineel materiaal, een afdruk, afgietsel of spoor van elk levend wezen ( dier of plant ) zijn dat in steen bewaard werd, nadat het organische materiaal bewaard, getransformeerd of verwijderd is.
• Tot die overblijfselen worden niet alleen de organismen zelf gerekend, maar ook de sporen van hun activiteiten : hun loop-, kruip-, graaf- en bijtsporen, hun uitwerpselen, hun nesten en eieren enz…
• Levende fossielen zijn soorten die men uitgestorven waande, maar toch nog blijken te bestaan (bv. De Coelacanth ).

Hoe ontstaan fossielen ?

• Veruit de meeste planten en dieren die ooit leefden zijn volledig verdwenen en 99 % hebben wellicht geen sporen nagelaten.
• Als een organisme afsterft wordt het meestal door roofdieren verslonden of verteren de zachte bestanddelen vrij vlug onder invloed van bacteriën en schimmels. De hardere bestanddelen blijven langer bewaard. Maar ook die resten zullen meestal vergaan.
• Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan het organisme aan afbraak ontsnappen en als fossiel bewaard blijven. Dit proces noemt men fossilisatie.
• Daarvoor is het noodzakelijk dat de overblijfselen zo snel mogelijk van de zuurstof uit de omgeving afgesloten worden.
– bij vulkaanuitbarstingen of aardbevingen, wanneer uitgestrekte gebieden met vulkanische as, zand of aarde bedolven worden.
– De meeste kansen om te fossiliseren komen echter voor in het water (zeeën, meren, rivieren,…). Na het afsterven zinkt het organisme naar de bodem en wordt bedekt met sediment (zand, klei, slib,…). Hoe sneller dat gebeurt, hoe groter de kans dat het organisme goed en volledig bewaard blijft.

© Copyright alle rechten voorbehouden Lithos-harelbeke.be – powered by hvweb.be