Hoe lid worden ?

Lithos is lid van de Raad voor aardwetenschappen vzw (RAW) en heeft als dusdanig de “deontologische erecode voor amateurgeologen en verzamelaars van mineralen, fossielen en gesteenten”. (cfr. bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1993 – nr. 13410) onderschreven

Lithos stelt zijn vereniging open voor allen die interesse hebben voor de wondere wereld van mineralen, gesteenten en fossielen. Onze vereniging richt zicht zowel tot starters in de materie als naar meer onderlegde amateurs en specialisten terzake. Ook pure wetenschappers zijn zeker welkom.

Indien je interesse hebt om lid te worden van de vzw Lithos-Harelbeke en je jezelf kunt vinden in de doelstellingen van de vzw:

  • Het zelf zoeken van mineralen en fossielen komt op de eerste plaats, met uistappen zowel in België als in buitenland
  • Onze leden worden aangemoedigd om zelf nieuwe geosites in binnen- en buitenland op te zoeken en te verkennen. Op die manier komt nieuwe kennis in onze vereniging, tot profijt van al onze leden
  • Wij vragen een gedrevenheid om regelmatig aan onze activiteiten deel te nemen
  • Aan de ouders van onze jongeren vragen we inzet om ze aan te moedigen in hun hobby door hen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan uitstappen en indoor activiteiten

Dan ben je welkom bij onze vereniging. Toegetreden lid wordt je door:

  • Lidgeld te storten: 15 euro volwassenen, 10 euro jongeren, 25 euro combinatie op rekeningnummer van de vzw Lithos- Harelbeke: BE10 7380 1815 6604 met vermelding lidgeld werkjaar:
  • Door het veiligheidsreglement en het bijgevoegd formulier aandachtig te lezen, in te vullen en te signeren en een kopie ervan terug te bezorgen aan Rene Allegaert, Rene Declercqlaan, 10, 8530 Harelbeke, 056/719528

Je krijgt dan:

Het jaarprogramma (loopt van februari tem november)
Een maandelijks nieuwsbrief met uitnodiging voor deelname uitstappen
Iedere laatste zondag van de maand is er indoor bijeenkomst in ons lokaal de voormiddag van 9.30h tot 11.30h waar zowel mineralen als fossielen het onderwerp zijn. Ons lokaal bevindt zich op het Leopold III plein, 71 te Harelbeke (naast het vrijzinnigcentrum De Geus). Je bent altijd welkom om vrijblijvend kennis te komen nemen met onze vereniging
De statuten van de VZW, het huishoudreglement en het privacy beleid kun je raadplegen in ons lokaal

© Copyright alle rechten voorbehouden Lithos-harelbeke.be – powered by hvweb.be