Privacy voor VZW LITHOS HARELBEKE

In het kader van de nieuwe privacywetgeving “General data protection regulation” of “Algemene verordening gegevensbescherming” die op 25 mei 2018 in werking treedt, geven we u toelichting bij het Lithos Harelbeke gegevensbestand dat door de vereniging wordt beheerd.
De bewaarde gegevens zijn overgenomen uit de door u ingevulde papieren of eventueel met de latere correcties van uw gegevens zoals door u doorgegeven.
U kan de bewaarde gegevens opvragen en zo nodig laten corrigeren door een e-mail te sturen naar lithos.harelbeke@pandora.be. Wissen van uw gegevens gebeurt als u uw lidmaatschap zou opzeggen door het niet betalen van het lidgeld. De volgende gegevens zijn onontbeerlijk voor de Lithoswerking, inclusief het veiligheidsbeleid en de verzekering.

De bewaarde gegevens zijn :

Basisgegevens: voornaam, naam, straat, postnummer (daaraan gekoppeld gemeente en land), telefoonnummer, e-mail adres, gezin of individueel lid, geboortedatum, referentie van de door u opgegeven familiale verzekering
Noodzakelijke administratieve gegevens: toetredingsdatum, toegetreden of effectief lid, lidgeld betaald voor het lopende jaar, eventueel ontslag genomen in een bepaald jaar, ondertekend veiligheidsdocument ok
Voor gezinlidmaatschappen wordt van elk geregistreerd gezinslid ook de bovenstaande gegevens bijgehouden
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de vereniging: algemene ledenadministratie (lidgelden, lidkaart, …) en e-mail over Lithos zelf en aanverwante mineralogische of paleontologische activiteiten of informatie. Foto’s waarop leden voorkomen tijdens zoektochten e.d. kunnen gebruikt worden in berichten op de sociale media.

De gegevens worden gedeeld met de leden van het bestuur. Het gegevensbestand wordt nooit gedeeld met derden buiten de vereniging. Enkel voor gefundeerde mineralogische of paleontologische aangelegenheden kan uitzonderlijk een individueel e-mail adres of telefoonnummer aan bekende derden meegedeeld worden. De betrokkene wordt daarvan in de e-mail in cc van op de hoogte gesteld.
De gegevens worden digitaal beheerd in het Lithos secretariaat: Rene Declercqlaan, 10 Harelbeke en bij de Voorzitter. Een uitgeprinte kopie bevindt zich in het lokaal en is steeds op aanvraag raadpleegbaar voor al onze leden.
Deze tekst wordt bij volgende herziening van het Huishoudreglement hieraan toegevoegd

Voor VZW Lithos Harelbeke
23/05/2018
Het Bestuur

© Copyright alle rechten voorbehouden Lithos-harelbeke.be – powered by hvweb.be