Micro montage

Een aparte tak van de mineralogie houdt zich bezig met micro-mineralen, die soms kleiner zijn dan een mm. maar prachtig mooi gevormd kunnen zijn. Deze worden bestudeerd onder binoculair.
Deze  micro montage maakt de toegang tot het beoefenen van de mineralogie mogelijk voor iedereen en ook meer speciaal voor jongere geïnteresseerden en voor fysisch zwakkere personen die moeilijker de soms zware kaptochten aankunnen.
Deze activiteit gaat door in het clublokaal elke laatste zondagmorgen van de maand van 9-11u30. Er is een binoculair microscoop van de club beschikbaar. Ook gewone geïnteresseerden zijn welkom.

Foto's micro-mineralen

Voor meer foto’s van micromineralen, klik op een foto en in volgend scherm kies rechts bij categorieën : micromineralen ( of kies een van onze andere categorieën met foto’s )

Foto's mineralen

Voor meer foto’s van mineralen, klik op een foto en in volgend scherm kies rechts bij categorieën : mineralen ( of kies een van onze andere categorieën met foto’s )

Wat zijn mineralen ?

Een mineraal is een samengestelde of enkelvoudige stof, die als vaste stof in de vrije natuur voorkomt en gevormd is door geologische processen. De wetenschap die mineralen bestudeert wordt mineralogie genoemd; de mineralogie heeft raakvlakken met de chemie: beide wetenschappelijke disciplines onderzoeken de samenstelling van mineralen.
Mineralen worden in het veld vaak herkend aan hun kristalvorm, hun kleur, hun streepkleur (de kleur die zij afgeven wanneer zij gekrast worden), hun hardheid, hun smeltgedrag, hun associatie met andere mineralen, enzovoort. Deze klassieke macroscopische vorm van herkenning vergt veel ervaring en is niet altijd betrouwbaar. In de geologie is men daarom steeds meer gaan vertrouwen op analyse achteraf van andere optische eigenschappen dan kleur, vooral door o.a. polarisatiemicroscopie, röntgen-poederdiffractie, röntgenfluorescentiespectrometrie en andere gespecialiseerde technieken.
De meeste macro mineralen kunnen toch met eenvoudige middelen gedetermineerd worden. De ervaren Lithos-leden kunnen jullie altijd helpen met de determinatie van uw gevonden mineralen.

Ontstaan van mineralen

Bij het onstaan van de aarde werden een aantal bouwstenen gevormd zoals bvb ijzer, koper, calcium, zuurstof, waterstof,… .Op vandaag zijn er zo’n 110 verschillende bouwstenen bekend. In de loop der tijden en mede door de geologische processen die zich in onze aardgeschiedenis hebben voorgedaan hebben die verschillende bouwstenen combinaties gemaakt waardoor dus een groot aantal verschillende gesteenten en mineralen tot stand gekomen zijn.
Meer dan 10000 gesteentensoorten en mineralen zijn nu reeds bekend en er komen dagelijks nieuwe soorten bij.

Voorkomen

Mineralen kunnen voorkomen in massieve vorm  en in kristalvorm
Mineralen groeien en kristalliseren (van kiem tot soms metershoge kristallen)   meestal uit vloeibare oplossingen onder hoge druk en temperatuur. Om te kunnen groeien hebben ze vrije ruimte nodig. Kristallen komen dan ook hoofdzakelijk voor in gesteentespleten en holten en in contactzones tussen gesteenten
We kennen mineralen die kristalliseren in  macro kristallen (meters hoog met gewicht meer dan 1 ton) en we kennen ook mineralen die kristalliseren in microkristallen (kleiner dan 1 mm). Het merendeel van de bekende mineralen behoort tot de micro categorie

Specifieke kenmerken

Ieder gesteente, ieder mineraal heeft specifieke kenmerken, waardoor het mogelijk is om  de identiteit  ervan met zekerheid te kunnen vaststellen. We noemen er hier enkele van op:

  • Een  bepaalde chemische formule: de combinatie van de bouwstenen kan door gepaste analysetechnieken achterhaald worden
  • Een bepaalde kristalvorm: 7 verschillende kristalstelsels zijn bekend, met optische waarnemingen kan men het preciese kristalstelsel waartoe het mineraal behoord bepalen
  • Een bepaalde kleur: een bepaald mineraal kan echter wel in verschillende kleuren voorkomen
  • Een bepaalde hardheid: hardheid wordt gemeten door het aanbrengen van krassen met hardheidstiften. 9 hardheidsklassen zijn er gedefinieerd
  • Een bepaalde splijting: Bij het breken van een mineraal ontstaat een breukvlak, dit kan totaal willekeurig zijn of juist zeer regelmatig of typisch in een bepaalde richting splijten
  • Een soortelijk gewicht: een bepaald mineral heeft door zijn specifieke combinatie van bouwstenen een typisch soortelijk gewicht dat met wegingstechnieken kan bepaald worden

© Copyright alle rechten voorbehouden Lithos-harelbeke.be – powered by hvweb.be