Historiek

Lithos Harelbeke, een vriendenkring van amateurs met gedreven interesse in de mineralogie en paleontologie, werd opgericht in 1981 door René Allegaert en Jan Vanheuverzwijn
De vereniging groeide uit van een bescheiden kern uit het Harelbeekse in West-Vlaanderen tot een heuse vereniging met leden verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Nederland.
Op 4 april 2006 werd de vereniging een VZW.
Lithos Harelbeke is lid van de Raad voor Aardwetenschappen RAW-CST.

Lithos is ...

 • Een vriendenkring;
 • Een vereniging die open staat voor alle opinies;
 • Een groep van mensen die geen winstbejag nastreven bij het uitoefenen van hun hobby;
 • Milieu bewust en treedt gedisciplineerd op en respecteert het eigendom van anderen;
 • Een vereniging die veiligheid van de deelnemers bij het zoeken vooraan plaatst;
  Lithos biedt plaats aan allen met belangstelling voor de hobby en dit vanuit diverse invalshoeken :
 • Wetenschappelijke interesse;
 • Systematische verzameling;
 • Schoonheid van de natuur en de gesteenten;
 • Kunst, cultuur en milieu;

Doelstellingen

 • Het ZELF ZOEKEN VAN MINERALEN, KRISTALLEN EN FOSSIELEN komt op de eerste plaats, waarbij zowel uitstappen doorgevoerd worden en relaties uitgebouwd worden in zowel binnen- als buitenland;
 • Directe en indirecte kennis bijbrengen bij de leden via o.a. het determineren van de vondsten, kennis maken met andere geografische streken en culturen en aldus verrijking van de eigen persoonlijkheid mogelijk maken;
 • Lithos is zich bewust van de sociale functie die ze onrechtstreeks door haar activiteit vervult. Regelmatig worden tentoonstellingen, beurzen en doelgroep gerichte activiteiten georganiseerd om het geïnteresseerd publiek te laten meegenieten met de wonderen van onze aarde.
 • Het verlenen van support aan verschillende musea met de uitbouw van hun collectie door speciale zoektochten, schenkingen en het opzetten van tentoonstellingen.

Activiteiten

Lithos voorziet in tal van uiteenlopende activiteiten:

 • Een maandelijkse zoektocht
 • Een jaarlijkse tentoonstelling bestemd voor het geïnteresseerd publiek;
 • Een jaarlijkse beurs op de eerste zondag van december, waar ruilen aangemoedigd wordt;
 • Een meerdaagse excursie naar het buitenland;
 • Een jaarlijks etentje;
 • Een speciale activiteit gericht naar een doelgroep met educatief karakter of sociale inslag;
 • Een 4-tal werkvergaderingen en/of voordrachten per jaar voor alle leden

De  MICRO MONTAGE, die gestart werd in 1996 en die de toegang tot het beoefenen van de mineralogie mogelijk maakt voor iedereen en ook meer speciaal voor jongere geïnteresseerden en voor fysisch zwakkere personen. Deze activiteit gebeurt nu ook sedert maart 2006 in het clublokaal

Het bestuderen en PREPAREREN VAN FOSSIELEN gaat ook door in het clublokaal. We beschikken er over alle nodige apparatuur.

Hoe lid worden ?

Lithos is lid van de Raad voor aardwetenschappen vzw (RAW) en heeft als dusdanig de “deontologische erecode voor amateurgeologen en verzamelaars van mineralen, fossielen en gesteenten”. (cfr. bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1993 – nr. 13410) onderschreven

Contacteer ons

 • SECRETARIAAT
  Lithos – Harelbeke
  René Declercqlaan 10
  B-8530  Harelbeke – België
 • 056 71 95 28
 • https://lithos-harelbeke.be/
 • info@lithos-harelbeke.be
 • LITHOS BEURS
 • Frans.bartier1@outlook.be
 • 0476 66 31 80
 • LOKAAL
  Leopold III plein 71
  B-8530  Harelbeke – België

© Copyright alle rechten voorbehouden Lithos-harelbeke.be – powered by hvweb.be